Salbam BV (Sallandse Bouw- en Aannemingsmaatschappij)

Opgericht 1 oktober 1975 door de heren:

W.J.M. Herbrink en G.T. Veltmaat.
Het bedrijf is gevestigd aan de Vilsterseweg 7 te Vilsteren gemeente Ommen.
Bij de start van het bedrijf in een oude schuur met twee personeelsleden verzorgde W. Herbrink het technische gedeelte. Gezien zijn opleiding en ervaring als opzichter op een architectenbureau kon hij het ontwerpen, tekenen, bouwaanvragen en alles wat hiermee samenhangt in eigen beheer uitvoeren. G. Veltmaat daarentegen hield zich met de financiële zaken bezig hij verzorgde de boekhouding, loonadministratie en de bankzaken.

Het bedrijf groeide snel zodat er gebrek aan ruimte kwam. Er werd toen besloten om nieuw te gaan bouwen hetgeen in 1978 gerealiseerd werd. Een nieuw kantoor, een complete moderne timmerwerkplaats en een opslagloods werden gebouwd en het hele bedrijfsterrein werd verhard.

In het begin werd veel voor de agrarische sector gebouwd, maar al snel kwam ook nieuwbouw, verbouwing en restauratie aan de orde.
 
Het bedrijf groeide door tot een personeelsbezetting van 25 tot 30 vaste medewerkers.
Van personeelsverloop is geen sprake hetgeen aangeeft hoe de onderlinge verhouding binnen het bedrijf is. De doelstelling is dan ook deze bedrijfsgrote zo te handhaven mede gezien de bedrijfsruimte en de vestigingsplaats.
De huidige direktie bestaat uit Frank Veltmaat en Bas Herbrink.
 
Het bedrijf gespecialiseerd in de volgende onderdelen:
Adviezen, Ontwerp, Tekeningen (digitaal), Nieuwbouw, Verbouwing, Restauratie, Renovatie, en Bouwmaterialen
 
Het bedrijf is:
-  Aangesloten bij Bouwend Nederland en Stichting Bouwgarant.
-  V.C.A.* gecertificeerd (Veiligheid Checklist Aannemers)
-  Erkend leerbedrijf: (opleiding nieuwe vakmensen)
-  Meer met minder aanbieder.