Restauratieprojecten bij bouwbedrijf Salbam bv Vilsteren

Restaureren is het terugbrengen/herstellen van de oorspronkelijke staat van een gebouw. Vaak gaat het dan om een gemeentelijk- of rijksmonument. Wij hebben specialistische vaklieden die bijna dagelijks bezig zijn met het onderhoud c.q. herstelwerkzaamheden van monumenten.

Hierbij betreft het vaak monumenten op diverse landgoederen waarbij ons bedrijf het onderhoud verricht. Maar dit geldt ook voor particuliere objecten waarbij wij het hele traject kunnen verzorgen vanaf schetsontwerp, overleg monumentencommissie, bouwaanvraag e.d.
 
Daarnaast kennen wij diverse adressen voor oude bouwmaterialen of zoeken wij in overleg met u en/of monumentencommissie voor passende alternatieven.