Nieuwbouw van buurthuis "Dalmshoeve" te Dalmsholte

Na een verwoestende brand in 2012 kregen wij de opdracht om het dorpshuis 'Dalmshoeve' in Dalmsholte wederop te bouwen. Stichting Dorpshuis Dalmshoeve streefde ernaar om het dorpshuis in het najaar van 2014 weer volledig in bedrijf te hebben, dat is gelukt.

De gordijnen hangen weer en kleine mankementen worden te zijner tijd verholpen. De buurtvereniging heeft het buurthuis, waar ook andere verenigingen hun intrek kunnen nemen, inmiddels weer in gebruik.